Cena se počítá dle konkrétní zakázky:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.