Zaměřování bytových a nebytových jednotek

Pro zápis do katastru nemovitostí

Pro projektanty